تحصیلات و مهارت های لازم حسابدار

حسابدار

 

تحصیلات لازم برای یک حسابدار

فارغ التحصیلان رشته های دانشگاهی زیر می توانند به عنوان حسابدار مشغول به کار شوند :

 

مهارت های مورد نیاز حسابدار

حسابدار برای اینکه بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد باید مهارت ها و توانمندی هایی را داشته و یا کسب نماید. از جمله مهمترین آنها عبارتند از: 

  • قدرت تجزیه و تحلیل مسائل : به منظور توان تحلیل، تصمیم گیری و حل مشکلات در زمینه مسایل مالیاتی، بیمه و …

  • پشتکار و وقت شناسی : زیرا در زمان هایی از سال مثل زمان بستن حساب ها در پایان سال یا زمان ارائه گزارش های قانونی در تیرماه هر سال حجم کار حسابداران بسیار زیاد است و باید کار خود را با کیفیت و در سر وقت به اتمام رسانند

  • دقت و توجه به جزئیات : با توجه به کار مداوم با اعداد و ارقام ریز و درشت!

  • مهارت ریاضیات و فناوری اطلاعات : برای کار کردن با نرم افزارهای مالی و حسابداری که امروز به صورت فراگیر در شرکت ها و سازمان ها استفاده می شود.

  • قدرت سازماندهی : به منظور امکان ساختار دادن و سازمان دادن به گزارش های مالی و در صورت ارتقاء و داشتن پست رئیس حسابداری یا مدیر مالی، داشتن قدرت کنترل و نظارت بر حسابداران  

  • قابل اعتماد بودن و رازداری : به دلیل اطلاع از جرئی ترین درآمدها و هزینه های شرکت و نیاز صاحبان و سهامداران شرکت برای اعتماد به حسابداران