استخدام و درآمد کارشناس تحقیقات بازار

استخدام کارشناس تحقیقات بازار

وضعیت استخدام کارشناس تحقیقات بازار در ایران

از آنجا که اغلب صنایع به تحقیقات بازار نیاز داشته و از آن استفاده می کنند، استخدام کارشناس تحقیقات بازار در همه صنایع انجام می شود. برخی از کارشناسان تحقیقات بازار برای انجام تحقیقات استخدام می شوند. برخی در شرکت های مشاوره ای که تحقیقات بازار را برای مشتریان زیادی انجام می دهند، استخدام می شوند. درصد کمی از کارشناسان تحقیقات بازار هم به صورت شخصی و مستقل کار می کنند. تعدادی نیز (در هر گروه که استخدام شده باشند ) علاوه بر مشاوره دادن به شرکت های دولتی و خصوصی، تدریس هم می کنند.

 

وضعیت استخدام کارشناس تحقیقات بازار در برخی از کشورهای جهان

آمریکا – پیش بینی می شود میزان استخدام کارشناس تحقیقات بازار بین سال های۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، رشد ۴۱ درصدی خواهد داشت. در حالی که متوسط رشد همه مشاغل ۱۴ درصد خواهد بود.

 

حقوق و درآمد کارشناس تحقیقات بازار

در جدیدترین پژوهش صورت گرفته در اواخر سال ۱۳۹۳ توسط تعدادی از متخصصان شغلی کشور ، گروه های مختلف شغلی از نظر درآمدی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس متوسط حقوق و درآمد متخصص تحقیقات بازار در رده های مختلف سازمانی (کارشناس، سرپرست و مدیر) استخراج شده است.

برخی از سمت هایی که در این پژوهش در نظر گرفته شده اند شامل کارشناس توسعه بازار، کارشناس محصول، سرپرست کانال توزیع، مدیر محصول، مدیر توزیع و … می باشند که کارشناس تحقیقات بازار نیز جزء آنها می باشد. 

برای کارشناس تحقیقات بازار حداقل، حداکثر و متوسط درآمد ماهیانه ذکر شده است. به عنوان مثال کارشناس تحقیقات بازار در اواخر سال ۱۳۹۳، حداقل درآمد ۷۹۰۰۰۰ تومان، حداکثر درآمد ۳۷۴۰۰۰۰ تومان و متوسط درآمد ماهیانه ۱۵۰۰۰۰۰ تومان را داشته است.

درآمد کارشناس تحقیقات بازار

همچنین از آنجا که تجربه و سابقه کاری یکی از عوامل موثر در تعیین حقوق و درآمد هر فردی از جمله کارشناس تحقیقات بازار می باشد، در بخش دیگری از این پژوهش، درآمد کارشناس تحقیقات بازار از نظر سابقه کاری مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که در تصویر زیر مشخص است با افزایش سابقه کاری، درآمد و حقوق کارشناس تحقیقات بازار نیز افزایش می یابد.

درآمد کارشناس تحقیقات بازار

 درآمد کارشناس تحقیقات بازار در برخی از کشورهای جهان

در این بخش درآمد کارشناس تحقیقات بازار در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۵ اعلام شده است. توجه کنید که به متظور مقایسه بهتر، همه درآمدها براساس دلار آمریکا محاسبه شده است: 

 

آمریکا – متوسط حقوق و درآمد سالانه کارشناس تحقیقات بازار در سال ۲۰۱۵، ۴۹۸۲۲ دلار می باشد.  

انگلستان – متوسط درآمد سالیانه کارشناس تحقیقات بازار در این کشور در سال ۲۰۱۵، ۳۹۹۶۳ دلار می باشد. 

کانادا – متوسط حقوق کارشناس تحقیقات بازار به صورت سالانه در سال ۲۰۱۵، ۴۷۸۱۸ دلار می باشد. 

استرالیا– متوسط درآمد سالانه کارشناس تحقیقات بازار در سال ۲۰۱۵، ۴۹۳۶۷ دلار می باشد.