منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
استخدام مدیر مالی

استخدام مدیر مالی

با توجه با اهمیت حوزه مالی استخدام مدیر مالی در شرکت ها, خصوصا شرکت هایی که دارای امور مالی پیچیده ای هستند ضروری می باشند. حوزه فعالیت این شغل می تواند متفاوت باشد و به استراتژی های شرکتی وابسته است. مدیرمالی باید دارای تجربه کافی باشد و به امور حسابداری, سرمایه گذاری و… تسلط داشته باشد. همچنین مدیر مالی باید امین شرکت باشد و سلامت مالی سازمان را حفط کند.

سایت دنیای کار با ارائه آگهی استخدام مدیر مالی فرصت های مناسب شغلی را برای استخدام مدیر مالی فراهم می کند و سبب می شود کارفرمایان به راحتی نیروی کاری مناسب شرکت خود را استخدام کنند.

استخدام مدیر مالی

[wpjb_jobs_list searchbar=”disabled” query=”مدیر مالی”]